PRIVACY VERKLARING

Laatst gewijzigd op 28 august 2018

Archiderm Skin Solutions (verder Archiderm genoemd), gevestigd aan de Oude Bredaseweg 96a in Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Oude Bredaseweg 96a

4872 AG Etten-Leur

 

Telefoonnummer: 076-532 3342

Email: dermaviduals@archiderm.nl

Voor vragen over deze privacyverklaring en over de manier waarop Archiderm met persoonsgegevens omgaat kunt u ons mailen op dermaviduals@archiderm.nl. 

 

Persoonsgegevens die Archiderm verwerkt

 

Archiderm verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de  diensten van Archiderm en/of omdat u deze zelf aan Archiderm verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Het betreft gegevens die u zelf aan Archiderm verstrekt als u via deze website of via e-mail contact met Archiderm opneemt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Archiderm persoonsgegevens verwerkt

 

Archiderm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U onze nieuwsbrief te kunnen versturen (dit geldt alleen voor onze dépositaires of als u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven). 

 

Hoe lang Archiderm persoonsgegevens bewaart

 

Archiderm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De persoonsgegevens zoals hierboven genoemd, bewaart Archiderm zo lang als naar de aard van het contactformulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. Dit i.v.m. een volledige beantwoording en afhandeling hiervan en zolang u bezoeker van de website bij Archiderm bent of wij op een andere manier contact onderhouden. De persoonsgegevens worden uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderd uit onze systemen. 

 

Voor e-mailadressen in ons nieuwsbriefbestand geldt dat deze bewaard blijven tot maximaal twee jaar na uitschrijving uit het bestand (voor statistische doeleinden). 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Archiderm verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met een bezoeker van de website of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

De persoonsgegevens die via onze website worden verzameld worden bewaard op de server van Wix.com, de host van onze website. De privacyverklaring van wix.com staat op hun website.

 

De e-mailadressen, van degenen die ingeschreven zijn op onze nieuwsbrieven, worden gedeeld met Shout-Out (een mailservice bedrijf). 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Archiderm gebruikt

 

Archiderm gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Archiderm maakt gebruik van Google Analytics cookies om websitestatistieken bij te houden, maar uw gegevens worden anoniem verwerkt (een deel van uw IP wordt gemaskeerd) en niet verder gedeeld. 

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van u. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van u. Ook kan Archiderm hiermee haar website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om haar/zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om haar/zijn toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens door Archiderm en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Archiderm een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Archiderm van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, te wijzigen of te verwijderen.

 

U kan een dergelijk verzoek sturen naar dermaviduals@archiderm.nl.

 

Archiderm wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Archiderm persoonsgegevens beveiligt

 

Archiderm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

De persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, komen op de server van wix.com. De beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens van wix.com, staan op de website van wix.com: www.wix.com.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dermaviduals@archiderm.nl.